Muzykolodzy w Ostromecku

Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego staje się coraz silniejszym magnesem także dla muzykologów. W dniach 16-18 września 2018 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna.

Fot. Agata Mierzejewska
Wykłady prof. Beniamina Vogla, wybitnego instrumentoznawcy w zakresie m.in. historii polskiego budownictwa fortepianów i lutnictwa, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

W obu ostromeckich pałacach wybitni profesorowie dzielili się swoją wiedzą z licznym gronem młodych muzykologów, co z pewnością w przyszłości stanie się inspiracją m.in. do badań naukowych na temat brzmienia zabytkowych instrumentów klawiszowych. Obrady koncentrowały się na zagadnieniach konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentarium muzycznego. Konferencja, podobnie jak ta sprzed roku, dała bogaty obraz badań prowadzonych w Polsce. A że jest archiwizowana – poprzez internet staje ogólnodostępna.

W II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej pn. KONSTRUKCJA – REKONSTRUKCJA –DESTRUKCJA uczestniczyło ponad 50 osób. Wygłoszono więcej niż 30 referatów. Konferencji towarzyszyły dwie wystawy i pięć koncertów na instrumentach historycznych, tradycyjnych i eksperymentalnych. Na jednym z nich zaprezentowano rzadko wykonywane pieśni Zygmunta Noskowskiego. Podczas koncertu wykorzystano odrestaurowany w styczniu fortepian z 1890 roku firmy Krall&Seidler, należący do kompozytora, a dziś znajdujący się w Ostromecku.

„Wiedza o instrumentach muzycznych jest trudna i pełna meandrów – twierdzi na łamach „Kuriera Ostromeckiego” Joanna Gul z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z komitetu organizacyjnego konferencji. Niełatwo też zdobyć kompetencje – świadczą o tym choćby referaty młodych muzykologów, które niejednokrotnie spotkały się z korektą ze strony doświadczonych profesorów, ale dały tym samym odpowiednią wiedzę i inspirację młodym badaczom. Takie przekazywanie wiedzy i doświadczenia jest niezbędne, a konferencja była bardzo dobrą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między autorytetami i młodszymi adeptami sztuki. W kontraście do licznych innych konferencji naukowych, Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna jest otwarta na osoby ze świata rzemiosła, zajmujące się budownictwem instrumentów oraz ich konserwacją i renowacją. Ważnym celem konferencji jest też promowanie cennej kolekcji zabytkowych fortepianów, założonej przez Andrzeja Szwalbego i prof. Beniamina Vogla, członka Rady Naukowej konferencji. W roku I Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych kolekcja w Ostromecku powinna być bardziej znana, ponieważ pokazuje m.in. polskie osiągnięcia w zakresie budownictwa fortepianów w XIX i XX w.”

Fot. Elżbieta Kmieć
Ostatni z pięciu koncertów trzydniowej konferencji – Justyny Jażdżyk (fortepian) i Michała Maślaka (saksofon) – słuchacze przyjęli z równie dużym uznaniem.

- W konferencji brało udział bardzo dużo młodych muzykologów – mówi Elżbieta Kmieć z Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. – Widać, że coraz więcej z nich interesuje się problematyką dotyczącą instrumentów historycznych. Ta dziedzina wiedzy jest bardzo rozległa; są już materiały na trzecią konferencję…

Organizatorami II Konferencji byli Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Współorganizatorem tego forum stał się Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W radzie naukowej zasiedli prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, autor m.in. katalogu „Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku”,  i prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. (ak)

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI