Nauczyciele, a potem uczniowie

Na połowę marca 2022 roku zaplanowano konferencję panelową przybliżającą nauczycielom Kujaw i Pomorza postać ANDRZEJA SZWALBEGO. Organizatorzy zamierzają spopularyzować sylwetkę Tego wizjonera kultury, Jego kreatywność w tej dziedzinie, zobrazować najważniejsze dokonania na polu popularyzacji kultury i sztuki, wydobyć je z zapomnienia, także i te daleko wykraczające poza sferę muzyki. Przekonanie środowiska animatorów oświaty do znaczenia jakie odegrał dyrektor Filharmonii Pomorskiej na rzecz Bydgoszczy, regionu, a w przypadku muzyki – nawet Europy, rodzi nadzieje na zapoznanie młodzieży z rolą jaką spełniał, z bogactwem Jego dokonań i tego co z mich wynika dla współczesności.

Konferencja przybliży dorobek Andrzeja Szwalbego, pokaże jak urzeczywistniały się jego śmiałe wizje, w których spełnienie wierzyli w tamtych latach jedynie nieliczni. Spopularyzowane zostaną m.in. takie powstałe dzięki Jego inicjatywie projekty jak Opera Nova, Akademia Muzyczna, kolekcja zabytkowych pianin i fortepianów w Pałacu Starym w Ostromecku, kolekcja gobelinów, malarstwa i grafiki, stworzenie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Bydgoskich Festiwali Muzycznych, Kongresów Musica Antiqua Europae Orientalis, powstanie Capelli Bydgostiensis Pro Musica Antiqua. Uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów naukowców, ale wezmą udział w warsztatach, jak choćby służących opracowaniu scenariuszy-konspektów zajęć dla uczniów czy opracowaniu gry terenowej „Szlakiem Andrzeja Szwalbego”.

Konferencja przypada w roku śmierci wielkiego Wizjonera. Miejscem debaty i zajęć będzie Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zaś jej organizatorami są Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. (ak)

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI