Szukanie odpowiedzi

Od pięciu lat Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo” popularyzuje dorobek i postać twórcy i wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej  w Bydgoszczy, czego pokłosiem są m.in.  publikacje naukowe, dokumentujące jego spuściznę. 2 marca 2017 r. wystosowało ono list do Macieja Puto, dyrektora Filharmonii, z pytaniami, czy aby cenne zbiory zgromadzone dzięki zabiegom Andrzeja Szwalbego nie zostały uszczuplone bądź rozproszone
„W toku regularnych spotkań powracają w naszych rozmowach tematy i pytania, na które tylko Pan Dyrektor może nam pomóc uzyskać odpowiedzi – pisze Henryk Martenka, prezes SAS Dziedzictwo, w liście do dyrektora Macieja Puto. Przede wszystkim pragnęlibyśmy ustalić losy instrumentów dawnych, rekonstruowanych przez bydgoskich budowniczych instrumentów pod merytoryczną kuratelą Andrzeja Szwalbego. Instrumenty używała Capella Bydgostiensis, wyznaczająca w latach 60. europejskie standardy wykonawstwa muzyki dawnej. Uprzejmie prosimy o informację, co dzieje się z tą kolekcją, będącą cennym i unikatowym zbiorem o wartości muzealnej.
Bylibyśmy żywo zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi na temat zbiorów bibliotecznych, zgromadzonych w latach dyrekcji Andrzeja Szwalbego. W unikatowej, koneserskiej kolekcji znajdowały się rzadkie publikacje, nabywane w kraju i za granicą za środki specjalnie pozyskiwane przez Andrzeja Szwalbego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W opinii wielu polskich muzykologów zbiór wolumenów w bibliotece FP był jednym z wartościowszych muzykologicznych zbiorów naukowych, szczególnie w zakresie muzyki dawnej. Bylibyśmy zobowiązani za nakreślenie nam losu tego cennego zbioru.
Wreszcie, kolekcja fonograficzna, złożona z setek płyt analogowych, polskich i zagranicznych, stanowiąca zwartą kolekcję, sprawiającą, że Filharmonia Pomorska daleko wychodziła poza ramy „zwyczajnej” instytucji muzycznej. Gdzie znajduje się kolekcja i czy czasem nie uległa rozproszeniu? Byłaby to strata nie tylko wizerunkowa, ale i kulturowa. Uprzejmie prosimy Pana Dyrektora o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania. Pozwoli to nam, pracującym nad utrwaleniem dziedzictwa Andrzeja Szwalbego, właściwie je ocenić”.

 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI