Szwalbe i jego czasy

Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Urząd Miasta Bydgoszcz zapraszają 6 grudnia 2018 r. na VI Konferencję Naukową. Debata nt. „Andrzej Szwalbe i jego czasy” - poświęcona tej postaci, jego ideom i dziełom - rozpocznie się o godz. 9.00 w Sali Pamięci Bydgoszczan Biblioteki  UKW (ul. Szymanowskiego 3) i potrwa do 14.00.

Organizatorzy mają nadzieję, że wystąpienia uczestników konferencji, podobnie jak poprzednie zaowocują wydaniem kolejnego tomu monografii poświęconej działalności Andrzeja Szwalbego. Tegorocznej debacie towarzyszyć będzie prezentacja  III tomu studiów i badań ”Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo”, pod redakcją dr. Marka Chamota, dr. Stefana Pastuszewskiego, dr hab. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej, ogłoszona w 2018 roku.

Propozycję przewodnictwa sesji przyjął prof. dr hab. Józef Banaszak, zaś kierownictwo naukowe - dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Patronat medialny sprawuje Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy. Konferencja jest współfinansowana jest ze środków Miasta Bydgoszczy.  

 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI