Wiosenne kolokwium

Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo” wraz z Miejskim Centrum Kultury i Urzędem Miasta w Bydgoszczy zaprasza na kolejne kolokwium do Pałacu Mostowskich w Ostromecku. 5 maja (godz. 18) gościem specjalnym będzie prof. Benjamin Vogel.
Ten muzykolog jest światowej sławy instrumentoznawcą. Od wielu lat zajmuje się historią polskiego budownictwa fortepianów i lutnictwa. Prowadził m.in. badania związane z tworzeniem dawnych instrumentów w Polsce i w Szwecji. Już od połowy lat 70. współpracował z dyrektorem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; współorganizował i nadzorował powstanie bogatej kolekcji. Ma znaczący współudział w jej tworzeniu.
Spotkanie z Profesorem będzie okazją do przybliżenia idei stworzenia zbioru dawnych instrumentów klawiszowych w Bydgoszczy. Do tej pory nie można w pełni podziwiać całej kolekcji. Część jej dostępna jest właśnie w Pałacu Mostowskich w podbydgoskim Ostromecku. Benjamin Vogel z pewnością opowie o współpracy z Andrzejem Szwalbem, o historii powstania zbioru dawnych instrumentów. Podzieli się z uczestnikami kolokwium swoimi opiniami na temat przyszłości tej wartościowej kolekcji.
Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, adiunkt w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI