Wyborcze spotkanie

Wyborcze spotkanie
Minęły trzy lata od ostatniego walnego zebrania Stowarzyszenia im. Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”. Zbliża się termin kolejnego. Nowy zarząd i nowa komisja rewizyjna zostaną wybrane najprawdopodobniej 2 października 2019 roku, bo na ten dzień zaplanowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

„Dziedzictwo” już siódmy rok upowszechnia dokonania wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej, pomysłodawcy i kreatora licznych przedsięwzięć artystycznych o zasięgu poza regionalnym. Gdyby podjąć próbę podsumowania tego co zrobił dla Bydgoszczy i regionu, trudno uwierzyć, że wpisał do tej długiej listy aż tyle ważnych inicjatyw z wielu dziedzin, głównie kultury, sztuki, nauki. Organizowane co roku przez Stowarzyszenie konferencje naukowe ciągle to odkrywają i dokumentują. (k-i)
 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI