Dziedzictwo w pierwszym tomie

Ukazał się pierwszy tom studiów poświęconych prezentacji dorobku długoletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej. „Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo” to próba zaprezentowania wizji w sferze kultury i sztuki, działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, bogactwa i znaczenia rozmaitych inicjatyw tego Honorowego Obywatela Bydgoszczy.
„Stowarzyszenie, kierowane od 2012 roku przez Henryka Martenkę, podjęło szereg inicjatyw mających na celu badanie, publikowanie i popularyzację A. Szwalbego. Służyły temu konferencje naukowe, koncerty, debaty, spotkania z osobistościami świata kultury, którzy z Nim współpracowali” – pisze we wstępie dr Marek Chamot.
Dorobek A. Szwalbego na kartach tej pozycji prezentują pracownicy naukowi bydgoskich uczelni, ale też i z Ukrainy, z którymi współpracowała Filharmonia Pomorska. Wypowiadają się m.in. pracownicy naukowi Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Radia Pomorza i Kujaw, Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.
Stowarzyszenie im. Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo, z którego inicjatywy wydano ten sygnowany na rok 2016 pierwszy tom studiów poleca lekturę tej książki, współfinansowanej ze środków Miasta Bydgoszczy. Warto przy tej okazji bliżej poznać koncepcje tego wizjonera, poznać rolę, jaką wyznaczył regionowi. AK
 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI