Dziedzictwo ma nowego prezesa

Co trzy lata Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo” odbywa zebrania sprawozdawczo-wyborcze. 1 marca 2023 roku miało miejsce czwarte z kolei takie forum. Podsumowało ono dokonania za lata 2020-2022 i wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Po trzech kadencjach z przewodzenia Stowarzyszeniu zrezygnował Henryk Martenka, jeden z pomysłodawców utworzenia „Dziedzictwa”. Nowym prezesem został prof. Marek Chamot, wiceprezes w minionej kadencji.

Idea powstania „Dziedzictwa” zrodziła się w 10. rocznicę śmierci długoletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego. Ten rok dla kultury naszego regionu będzie miał szczególne znaczenie. I to nie tylko dla muzyki. 1 stycznia przed 70 laty powołano Filharmonię Pomorską. Jej budowniczym i od początku przez dziesięciolecia dyrektorem był Andrzej Szwalbe, niezwykły wizjoner i kreator kultury na Pomorzu i Kujawach. 30 czerwca przypada setna rocznica Jego urodzin. W tym roku także naszemu Stowarzyszeniu Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo” minie pierwsze 10 lat.

W okresie sprawozdawczym, w czasie od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - obowiązywał stan epidemii, związany z koronawirusem SARS-CoV-2. Zagrożenie groźną nową chorobą zakaźną wymusiło znaczące ograniczenie działalności „Dziedzictwa”.

Na początku kadencji Stowarzyszenie i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w ramach VII Konferencji Naukowej z cyklu „Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo” byli organizatorami „Debaty Oxfordzkiej” pt. „Czy Bydgoszcz jest miastem kreatywnym ?”. 11 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UKW, debatujący prezentowali swoje stanowiska, zgodnie z zasadami „debaty oxfordzkiej”, próbując odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule.

Stowarzyszenie w roku 2020 wydało następną publikację – IV Zbiór studiów „Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo”. W tym tomie zamieszczono kolejny pakiet idei i kart z bogatej działalność Szwalbego, przedstawionych przez naukowców i dziennikarzy podczas konferencji naukowej pn. „Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo” z grudnia 2018 r. oraz z następnej konferencji z grudnia 2019 r. Z uwagi na ogłoszony w roku 2020 stan pandemii zrezygnowano z planowanej w tym czasie kolejnej konferencji naukowej oraz Colloquium Ostromeckiego, zawsze otwartego dla publiczności.

Popularyzacji w środowisku nauczycieli dokonań Andrzeja Szwalbego na rzecz Bydgoszczy i regionu poświęcona była konferencja pn. „Szwalbe - Kreator. Lider. Postać”. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo – jej organizatorzy – przeprowadzili to forum 24 marca 2022 roku. Przybliżenie postaci kreatora nie tylko szeroko pojętej kultury poszerzy wiedzę o dyrektorze Filharmonii Pomorskiej wśród uczniów. Taki był cel tej konferencji.

Na IV Walnym Zebraniu powołano nowe władze Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano jednogłośnie: prof. Marka Chamota – rektora Wyższej Szkoły Gospodarki, który został prezesem SAS „Dziedzictwo”, Andrzeja Gawrońskiego z Miejskiego Centrum Kultury, kuratora Kolekcji Historycznych Fortepianów w ZPP w Ostromecku, Marzenę Mirowską - dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego – obojgu powierzono funkcje zastępców prezesa, Karolinę Stanek – kierującą Działem Informacji i Bibliografii WiMBP w Bydgoszczy - pełnić ma obowiązki sekretarza Zarządu, Michała Krzemkowskiego – radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – został wybrany skarbnikiem. Na czele 3-osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Ryszard Kania.

- Stowarzyszenie ma bardzo duży, bardzo interesujący dorobek, zwłaszcza naukowy  – podkreślał m.in. prof. Marek Chamot. - To co udało się zebrać, przedstawić na konferencjach naukowych, zapisać w wydaniach książkowych ma kapitalne znaczenie. Może teraz warto by ten dorobek naukowy przekuć na jeszcze większą, stopniową popularyzację dokonań Andrzeja Szwalbego. Każdy z członków Stowarzyszenia jest znakomitością w swoim środowisku i dlatego w pierwszym rzędzie powinniśmy docierać do tych własnych środowisk.

Nowy wybrany prezes nawiązał też do niektórych propozycji programowych Stowarzyszenia zgłoszonych przez „Dziedzictwo” (zamieszczono je wcześniej w innym miejscu) w związku z setną rocznicą urodzin Andrzeja Szwalbego. Będą one zmuszały do większej aktywności w realizacji tych projektów. Jednocześnie podziękował za wieloletnią pracę, od samego początku powstania Stowarzyszenia, prezesowi Stowarzyszenia Henrykowi Martence oraz całemu poprzedniemu Zarządowi.

Całemu gremium działającemu w minionej kadencji podziękował za współpracę dotychczasowy prezes Henryk Martenka. Wybranemu zarządowi i prezesowi złożył życzenia determinacji w tej „robocie oracza”.

AK

Nowy Zarząd w komplecie. Na zdjęciu (od lewej: Michał Krzemkowski, Marzena Mirowska, Marek Chamot, Karolina Stanek, Andrzej Gawroński.

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI