Kolokwium z Profesorem


Bydgoszczy.Tym razem „sprawdzianowi” poddany zostanie prof. MIROSŁAW PIETKIEWICZ, współpracownik Andrzeja Szwalbego, który w latach 1974-81 kierował obecną Akademią Muzyczną w Bydgoszczy (na początku Filią Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi) jako prodziekan, a później prorektor. W Pałacu Mostowskich w Ostromecku 25 kwietnia o godz. 17 rozpocznie się IX COLLOQUIUM OSTROMECKIE. Spotkanie będzie okazją do poznania początków tej uczelni i do osobistych wspomnień tego wybitnego wykonawcy muzyki organowej z dyrektorem Filharmonii Pomorskiej, głównego sprawcy powstania Akademii w Bydgoszczy.


Profesor jest absolwentem łódzkiej uczelni; ukończył studia z wyróżnieniem w zakresie gry na organach i teorii muzyki. Uzupełniał studia w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Antwerpii w klasie organów. Był konsultantem budowy nowych organów w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i pierwszym wykonawcą koncertów na tych instrumentach.


Kolokwium – organizowane przez Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - uatrakcyjni występ kwartetu studentów Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego. Ostromeckie spotkanie współfinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy. (k-i)

 

STOWARZYSZENIE IM. ANDRZEJA SZWALBEGO "DZIEDZICTWO"

Copyright © 2013 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI